Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted
Teie privaatsuse kaitsmine on meie jaoks oluline; käesolev poliitika määratleb reeglid, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme.
JadeEggs Eesti veebileht (www.jadeeggs.ee) võib sisaldada linke kolmandate osapoolte kodulehtedele või teenuste juurde. Nendel kodulehtedel ja teenustel võib olla erinev privaatsuspoliitika. JadeEggs Eesti ei vastuta kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ega tegevusega seotud andmetöötluse eest ning soovitab tutvuda eraldi iga kolmanda osapoole privaatsuspoliitikaga.

2. Andmete töötlemise eesmärk
JadeEggs Eesti töötleb Teie isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.
Andmete töötlemine põhineb eelkõige Teie poolt antud nõusolekul töödelda Teie poolt avaldatud andmeid. Teenuse kasutamisega isikuandmeid avaldades annate JadeEggs Eestile loa töödelda kõiki sisestatud andmeid käesolevas Privaatsuspoliitikas kirjeldatud ulatuses ja eesmärkidel.
JadeEggs Eesti töötleb Teie isikuandmeid ainult tellitud kauba kätte toimetamiseks või maksusoodustusinfo edastamiseks Maksu- ja Tolliametile. Teenusepakkuja töötleb andmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik teenuse osutamiseks.
Transporditeenuse valimisel nõustute, et teenuse osutamiseks vajalikud andmed edastatakse Teie poolt valitud teenusepakkujale (vastavalt Omniva, Eesti Post või SmartPost).

3. Töödeldavad isikuandmed ja nende allikad
Isikuandmete all mõeldakse mis tahes andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.
JadeEggs Eesti töötleb Teie: ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-maili, isikukoodi ning postiaadressi vaid eelnimetatud eesmärkidel ning säilitab neid raamatupidamislikel eesmärkidel minimaalselt 7 aastat. Tellijal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti.
Kui olete avaldanud soovi saada meie uudiskirju on Teil alati õigus nendest loobuda.

4. Andmete turvalisus
JadeEggs Eesti rakendab mõistlikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, vältimaks Teie isikuandmete kaotsiminekut, väärkasutamist või muutmist.
JadeEggs Eesti ei vastuta kolmandate isikute ligipääsu eest Kasutaja enda kontrolli all olevatele seadmetele, internetile ning selle turvalisusele.

Küsimuste tekkimisel võtke meiega ühendust info@jadeeggs.ee.