Kasutustingimused

JadeEggs Eesti Oü (Reg. nr. 12829028, asukoht: Liiva 41, Tallinn 11615) üldised tellimistingimused.

Üldised tellimistingimused kehtivad JadeEggs internetilehel www.jadeeggs.ee (edaspidi nimetatud Koduleht) tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud E-pood) kaupade tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.
Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja JadeEggs Eesti vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, E-poe Toodete hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.
Käesolevate üldiste tellimistingimuste ning kehtivate E-poe Toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda JadeEggs Eesti Kodulehel.

1.Toodete tellimise kord
1.1 Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end E-poe kasutajaks.
1.2 Tellija valib soovitud Toote(d), määrab iga Toote koguse, Toodete eest tasumise ning Toodete kohaletoimetamise viisi. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist on Tellijal võimalik tellimus üle vaadata ning muuta esitatud tellimust. Pärast tellimuse üle vaatamist Tellija kinnitab tellimuse. Tellimust on võimalik esitada eesti või inglise keeles.
1.3 E-poes näidatud Toodete hinnad sisaldavad käibemaksu.
1.4 Tellitud Toodete hinnale lisandub Toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.
1.5 Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on võimalik tasuda internetipanga lingi abil. Toodete eest tasumisel on makse saajaks Maksekeskus AS, keda JadeEggs Eesti on volitanud enda nimel makseid vastu võtma.
1.6 Tellija ja JadeEggs Eesti vaheline leping loetakse sõlmituks pärast seda kui Tellija on Tellimuse kinnitanud klõpsates nupul “Maksan” ja JadeEggs Eesti on edastanud Tellijale Tellimuse kinnituse.
1.7 Tellimus jõustub JadeEggs Eesti poolt Tellijale Toote välja saatmisega.

2.Toodete kohaletoimetamine
2.1 Tellitud Tooted toimetab JadeEggs Eesti Tellijale vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile: kas Omniva pakiautomaadi kaudu või postkontorisse.
2.2 Kohaletoimetamise viisi valib Tellija tellimuse vormistamisel. Kohaletoimetamise hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on Tellijale nähtav Tellimuse vormistamisel.
2.3 Toodete kohaletoimetamise aeg:
2.3.1 Toode toimetatakse transporditeenuse osutajani 3 tööpäeva jooksul. E-poes märgitud kohaletoimetamise ajad kehtivad ainult Eesti Vabariigi piires kohale toimetamisel. Välismaale kohaletoimetamise osas vaata punkti 2.6.
2.4 Toodete kättetoimetamise viisid
2.4.1 Omniva toob Toote(d) Tellija poolt valitud pakiautomaati Eesti piires järgnevalt:
Tellimuse pakiautomaati saabumisel saadetakse Tellija mobiilile ja e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile, vajadusel tellimuse eest kaardiga makstes, avaneb pakiautomaadi uks ning Tellija saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta Omniva pakiautomaadis 7 kalendripäeva alates sõnumi saatmisest Tellija mobiilile ja e-posti aadressile.
2.4.1 Eesti Posti postkontorisse jõuab saadetis Eesti piires 3-5 tööpäeva jooksul. Postkontoris hoiustatakse saadetist 15 kalendripäeva. Selle aja möödudes saadab Eesti Post paki saatjale tagasi. Hoiutasu võetakse ainult juhul, kui Tellija on palunud pakki hoida postkontoris üle 15 kalendripäeva. Kui Tellija pole 15 kalendripäeva jooksul pakil postkontoris järel käinud, ega palunud seda kauem kohal hoida, kuulub tellimus tühistamisele.
2.5 Tellimine ja Kohaletoimetamine väljaspoole Eesti Vabariiki
2.5.1 JadeEggs Eesti pakub võimalust tellida Tooteid väljapoole Eesti Vabariiki. Välismaale tellimise hinnad kuvatakse E-poes tellimust vormistades. Tellitud tooted toimetab JadeEggs Eesti Tellijale tellimuse esitamisel sisestatud aadressile postkontori vahendusel. Toode toimetatakse transporditeenuse osutajani 3 tööpäeva jooksul.

3. Tarbija õigus Toodete tellimusest taganeda
3.1 JadeEggs Eesti toodete kasutuseesmärgist tulenevalt ei ole võimalik Tellijal väljastatud tellimusest taganeda. JadeEggs Eesti kohustub välja vahetama Toodete praakeksemplarid vastavalt punktis 7.4 toodule.

4. Tellija õigused
4.1 Tellijal on õigus tellida Tooteid E-poes JadeEggs Eesti sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.
4.2 Tellijale saadetav Toode peab olema korrektne ning vastama JadeEggs Eesti poolt fikseeritud tingimustele.
4.3 Tellijal on õigus esitada Toote tellimust ja Toodet ennast puudutavaid pretensioone JadeEggs Eesti aadressil Liiva 41, 11615 Tallinn, Eesti või e-posti aadressil info@jadeeggs.ee 14 kalendripäeva jooksul Toode kättesaamisest arvates.
4.4. Tellijal on õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

5. Tellija kohustused
5.1 Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, kohaletoimetamise aadress, kontakttelefon ning võimalusel e-posti aadress.
5.2 Juhul, kui Tellija ja Toote saaja on erinevad, peab Tellija esitama punktis 6.1. fikseeritud andmed ka saaja kohta.
5.3 Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 6.1. fikseeritule, ei garanteeri JadeEggs Eesti Toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab JadeEggs Eesti Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.
5.4 Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

6. JadeEggs Eesti õigused
6.1 JadeEggs Eestil on õigus muuta käesolevat Üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata avaldades uued kehtivad tingimused Internetikeskkonnas.
6.2 JadeEggs Eestil on õigus igal ajal ette teatamata muuta E-poe hinnakirja avaldades uue hinnakirja Internetikeskkonnas.
6.3 JadeEggs Eestil on õigus tellimuse aktsepteerimisest loobuda või tellimuse täitmisest loobuda.
6.4 Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri JadeEggs Eesti tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Toote saatmist.
6.5 Juhul, kui Tellija ei täida maksekohustust korrektselt, on JadeEggs Eestil õigus avaldada Tellija andmed maksehäirete registris.

7. JadeEggs Eesti kohustused
7.1 JadeEggs Eesti kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse Toote(d).
7.2 JadeEggs Eesti kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.
7.3 JadeEggs Eesti kohustub Tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.
7.4 JadeEggs Eesti kohustub välja vahetama Toodete praakeksemplarid. JadeEggs Eesti vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas Toote üleandmisel Tellijale. Kuna tegemist on käsitööga, ei loeta praagiks toote mustri või värvi mõningast erinemist tootefotol näha olevast, samuti ei loeta praagiks suuruse erinevust kuni 20% toote kirjelduses nimetatud mõõtmetest.
7.5. Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on Tellijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti tarbijakaebuste komisjoni poole aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130.

Küsimuste tekkimisel võtke ühendust info@jadeeggs.ee